Trapezoid

Latawiec

Trapez

Trapez równoramienny

Równoległobok

Romb

Prostokąt

KwadratWłasności

Trapezoid

Własności trapezoidu:

 • ma dwie przecinające się przekątne;
 • trapezoid nie ma osi symetrii;

Skocz do góry


Latawiec

Własności latawców:

 • mając dwie pary równych boków mają oś symetrii, przechodzi ona przez wspólne końce sąsiednich, równych boków;
 • mają dwie przekątne, przecinające się pod kątem prostym (deltoit);
 • mają przynajmniej jedną parę kątów przystających

Zobacz prezentację flash

Skocz do góry


Trapez

Własności trapezu:

 • ma dwie przecinające się przekątne;
 • odcinek łączący środki ramion trapezu jest równoległy do podstaw i jego długość jest średnią arytmetyczną podstaw

  |EF| = 1/2(|AB|+|CD|);

Skocz do góry


Trapez równoramienny

Własności trapezu równoramiennego:

 • przekątne trapezu równoramiennego mają równe długości;
 • kąty przylegające do każdej podstawy trapezu równoramiennego mają równe miary;
 • na każdym trapezie równoramiennym można opisać okrąg;
 • wysokość trapezu równoramiennego o podstawach a i b (a > b), poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego, dzieli dłuższą podstawę na odcinki o długościach 1/2(a-b), 1/2(a+b);

Skocz do góry


Równoległobok

Własności równoległoboku:

 • ma dwie przekątne;
 • boki równoległe są równe;
 • kąty leżące naprzeciw siebie mają równe miary;
 • suma miar sąsiednich kątów wynosi 180o;
 • przekątne dzielą się w punkcie przecięcia na połowy;
 • punkt przecięcia się przekątnych jest środkiem symetrii równoległoboku;

Skocz do góry


Romb

Własności rombu:

 • boki są parami równoległe i równe;
 • kąty leżące naprzeciw siebie mają równe miary;
 • suma miar sąsiednich kątów wynosi 180o;
 • przekątne dzielą się w punkcie przecięcia na połowy;
 • przekątne są prostopadłe;
 • przekątne zawierają się w dwusiecznych kątów;
 • każdy romb jest równoległobokiem;

W każdy romb można wpisać okrąg. Środkiem okręgu wpisanego w romb jest punkt przecięcia przekątnych, a jego promień ma długość równą połowie długości wysokości rombu.

Skocz do góry


Prostokąt

Własności prostokąta:

 • boki są parami równoległe i równe;
 • przekątne dzielą się w punkcie przecięcia na połowy;
 • przekątne są równe;
 • punkt przecięcia przekątnych prostokąta jest środkiem okręgu opisanego;
 • prostokąt jest równoległobokiem;

Skocz do góry


Kwadrat

Własności kwadratu:

 • przekątne kwadratu są wzajemnie prostopadłe oraz mają jednakową długość;
 • punkt przecięcia przekątnych dzieli każdą z nich na dwie równe części;
 • punkt przecięcia przekątnych jest środkiem symetrii kwadratu;
 • przekątne kwadratu zawarte są w dwusiecznych jego kątów;
 • każde dwa kwadraty są do siebie podobne;

Kwadrat na płaszczyźnie posiada cztery osie symetrii: dwie z nich to proste zawierające przekątne, drugie dwie to symetralne boków.

Skocz do góry

Powrót do strony głównej

Projekt strony: Joanna Dziedzic
Kontakt
Profesjonalne projektowanie wnętrz Kraków. Nie zapominajmy że istnieje również edukacja ekologiczna w Polsce Ważna jest dla nas straż ochrony środowiska oraz ochrona przyrody. Polecamy programy do ważenia, które wykorzystują wagi samochodowe, wagi hakowe, wagi przemysłowe, a przy tym wzorcowanie z autorem