Czworokąt

Trapezoid

Latawiec

Trapez

Trapez prostokątny

Trapez równoramienny

Równoległobok

Romb

Prostokąt

KwadratDefinicje

Czworokąt

Czworokąt to wielokąt, który ma cztery boki, cztery wierzchołki oraz cztery kąty wewnętrzne.
Czworokąty oznaczamy wypisując nazwy ich czterech kolejnych wierzchołków. W czworokącie oprócz boków, wyróżnia się odcinki, które są jego przekątnymi.
Przekątna wielokąta to odcinek, który łączy dwa niekolejne wierzchołki tego wielokąta.
Czworokąt ma dwie przekątne.

Czworokąt nazywamy wypukłym, gdy każde dwa jego punkty można połączyć odcinkiem zawartym w tym czworokącie. Czworokąt, który nie jest wypukły nazywamy niewypukłym lub wklęsłym.


Trapezoid

Trapezoid to czworokąt, który nie ma żadnej pary boków równoległych i równych.

Skocz do góry


Latawiec

Latawiec to czworokąt, który ma dwie pary sąsiednich boków równych. Latawiec, którego wszystkie kąty są wypukłe, to deltoid.

Zobacz prezentację flash

Skocz do góry


Trapez

Trapez to czworokąt, który ma przynajmniej jedna parę boków równoległych. Boki równoległe w trapezie nazywamy podstawami, zaś pozostałe boki - ramionami trapezu.

Zobacz prezentację flash

Skocz do góry


Trapez prostokątny

Trapez prostokątny to trapez, który ma dokładnie dwa kąty proste.

Skocz do góry


Trapez równoramienny

Trapezem równoramiennym nazywamy trapez, który ma oś symetrii przechodzącą przez środki obu podstaw.

Skocz do góry


Równoległobok

Równoległobok to trapez, który ma dwie pary boków równoległych.

Skocz do góry


Romb

Romb to czworokąt, który ma wszystkie boki równe.

Skocz do góry


Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste.

Skocz do góry


Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki równe.

Skocz do góry

Powrót do strony głównej

Projekt strony: Joanna Dziedzic
Kontakt
Profesjonalne projektowanie wnętrz Kraków. Nie zapominajmy że istnieje również edukacja ekologiczna w Polsce Ważna jest dla nas straż ochrony środowiska oraz ochrona przyrody. Polecamy programy do ważenia, które wykorzystują wagi samochodowe, wagi hakowe, wagi przemysłowe, a przy tym wzorcowanie